86135 538x370

AI в здравеопазването: Независим живот за потребителите | Тенденции

Изкуственият интелект, прилаган към здравеопазването, включва колекция от технологии, които позволяват на машините да усещат, интерпретират, действат и учат. Внедряването на AI за дигитално здраве може да бъде относително просто, …

Read More